Решенија за складирање на палети

Создадете функционално и логично магацинско складирање со вистинскиот систем за складирање на палети.
Складирањето на палети можат да се прилагодат во разновидни начини и системи, во зависност од потребите на клиентот и палетното оптоварување.

Ако се разботи за смрзната храна во ладно складирање, со употребување на сталажи во кои може да помине возило или мобилни сталажи (MOVO), или големи стоки, како производи со „рок на употреба” кои се складирани на FIFO (прв-внатре-прв-надвор) систем со палетен тек, сите стоки складирани на палетите ќе бидат идеално складирани со еден од овие методи бидејќи ова обезбедува оптимална економичност во складирањето.

Кликнете овде за споредба на различни системи за складирање на палети, погрижете се да го набавите соодветниот за вашиот магацин.

 • P90 Стандарден широк премин

  P90 Стандарден широк премин

  Се уште најупотребуваната форма на складирање со палети: Стандардниот распоред на палети на полици нуди неограничен пристап до сите палети.

 • Мобилни палетни сталажи

  Мобилни палетни сталажи

  Со повеќе од 9500 инсталации низ целиот свет, DEXION има стекнато искуство во текот на многу децении како инвеститор и производител на мобилни системи за складирање на палети во тешки услови.

 • Складирање на палети на повеќе нивоа

  Складирање на палети на повеќе нивоа

  Складирањето на палети на повеќе нивоа нуди коридори коишто се вградени во структурата на системот со палети создавајќи мануелни подвижни ленти на различни нивоа.

 • Сталажи со тесен премин

  Сталажи со тесен премин

  Складирање на палети во тесни коридори е опција којашто зачувува простор ако имате лимитиран простор за чување: максимален капаците за складирање, брз пристап до секоја палета и брзо бирање на нарачките директно од полиците.

 • Картонски тек

  Картонски тек

  Лентите со тркала исто така можат да се користат и во магацини, како дел од целокупниот логистички процес. Товарење на една страна и истоварување на спротивната според принципите на FIFO (Прв внатре, прв надвор).

 • Единица на извлекување

  Единица на извлекување

  Единицата за повлекување ќе заштеди и време и простор, а истовремено обезбедува добра работна средина и ергономска селекција.

 • Складирање на палети во подвижни плакари

  Складирање на палети во подвижни плакари

  Складирање на палети во подвижни плакари е погодно за стоки кои можат да се складираат на палети позади или врз секоја друга, но се идеални кога е потребен подобар пристап во споредба со блок редење на стоки.

 • Систем за пренос на палети

  Систем за пренос на палети (Shuttle систем)

  Dexion системот за пренос палети е полуавтоматско решение за складирање и обработка на стоки во канали, слични на drive-in поставките.

 • Повлекување наназад - колички

  Повлекување наназад - колички

  Push Back системот нуди густо складирање каде што е потребен брз и едноставен пристап до товарот.

 • Повлекување наназад - валци

  Повлекување наназад - валци

  Push Back складирање на палети е особено погодно за масивни стоки кои можат да се складираат на палети според принципот последен внатре- прв надвор (LIFO).

 • Сталажен Тек

  Сталажен Тек

  Dexion системот на складирање со циркуларни палети воглавно се користи кога треба да биде складиран ограничен опсег и големи количини на стоки во палети со користење на принципот први внатре-први надвор.