Skip to main content

Со усвојување на одржливи практики и стремеж кон постојано подобрување на влијанието кое го имаме врз околината нашите напори се наградени со ISO 14001 акредитацијата. 

Веруваме дека преземањето одржлив пристап има позитивно влијание врз нашето работење и ја подобрува профитабилноста со постигнување на основа за пониски трошоци, подобри односи со акционерите и поголема иновативност.

Gonvarri Material Handling сега се базира на четири клучни брендови: Constructor, Dexion, PSS and Kasten. Секој бренд е граден повеќе децении и сега е лидер на пазарот во својот домен.

Сакаме да бидеме претпочитан партнер на нашите клиенти во нашиот бизнис сектор преку нудење на решенија и услуги кои се индивидуално оптимизирани да ги надминат очекувањата на нашите клиенти и се исклучителни по квалитет, иновативност и ефикасност.