Skip to main content

Складирање и работни области

Ако ви е потребен поголем простор или за да обезбедите безбедни и сигурни работни области за вашите вработени, ние имаме опсег на системи и производи за оптимизирање на вашето складирање и работни области.

Мезанин катните системи со ѕидно партиционирање овозможуваат дополнителен простор и канцеларии, додека решеткастите и анти-колапс системи, ја заштитуваат вашата работна сила.

Исто така нудиме и детален опсег на ормани и плакари со различни модели и големини кои ќе обезбедат безбедно складирање на вашето работно место. 

Мрежа за палета за заштита од колапс
Мрежа за палета за заштита од колапс
More info
Меѓукатни подни структури ME250
Меѓукатни подни структури ME250
More info