Skip to main content

Складирање и работни области

Ако ви е потребен поголем простор или за да обезбедите безбедни и сигурни работни области за вашите вработени, ние имаме опсег на системи и производи за оптимизирање на вашето складирање и работни области.

Мезанин катните системи со ѕидно партиционирање овозможуваат дополнителен простор и канцеларии, додека решеткастите и анти-колапс системи, ја заштитуваат вашата работна сила.

Исто така нудиме и детален опсег на ормани и плакари со различни модели и големини кои ќе обезбедат безбедно складирање на вашето работно место. 

Мрежа за палета за заштита од колапс
Меѓукатни подни структури ME250