Skip to main content

Меѓукатни подни структури ME250

Меѓукатниот под МЕ250 Dexion овозможува создавање на дополнителен простор за уште еден кат во постоечките згради. Убавината на едноставноста на потпорите и гредите за лесен товар МЕ250 Dexion можат да бидат создадат кат кој што ќе издржува тежок товар. СО стандарден товар до 1000kg/m2 и опсег до 10 метри, Dexion МЕ250 е мултифункционален за скоро сите корисници.

Кoмплетиран со скали со висок квалитет, јака ограда и 3 различни видови порти на палетите на катот на МЕ250 Дексион се економично решение ако направиме споредба со бетонска Dexion. Меѓукатната подна структура Dexion може да се размонтира и повторно да се применува.

Меѓукатната подна структура Dexion МЕ250:

  • Е поекономично решение од бетонот
  • Лесно се гради
  • Може да се размонтира и повторно да се користи
  • Лесно се издигнува на постоечките згради
  • Транспарентна (со челичи мрежни подови)
  • Стои самостојно (без никаков дополнителен товар со градење колони)
  • Минимален притисок на базниот кат

Со меѓукатот, подот на рафтот HI280 или палетата со решетки P90 постојат неколку опции кога станува збор за избор на подот.

Спроведување светло, услови при пожар и дали користи или не колички за палети на подовите е од голема важност.

Под од иверица (дебелина 38mm.)

Достапно и сигурно стандардно решение. Со бели краеви за оптимална рефлекција на светлото може да се обезбеди. Врвот на површината може да биде од стандардна иверица или може да биде завршено со слој кој не се лизга или со декорација.

Подови со мрежен челик

Подовите со мрежен челик даваат предност на природната дневна светлина која што поминува низ нив и ги осветлува сите долната површина.

Пожарната може да посочи кои мрежни површини се во комбинација со апарати за детектирање чад и распрскувачи.

Подовите со мрежен челик се многу издржливи, траат долго и можат да се употребат во комбинација со колички кога се применува мрежниот систем.