Skip to main content

Системи со полици

Системите со полици обезбедуваат идеален начин на складирање, организирање и идентификување на мали делови при управување со складирани компоненти во магацини или области за подигнување. 

Со широкиот избор на системи со полици и опции можеме да понудиме детални решенија за какво било складирање на мали делови или област за подигнување; повеќекатни полици, мобилни полици, картонски тек или знак и системи за обележување.

Нашите производи за складирање и управување на мали делови обезбедуваат единствена комбинација на перформанси, безбедност и економичност.

 

Hi280 Систем со полици
Hi280 Систем со полици
More info
Подвижен систем со рафтови- Hi280
Подвижен систем со рафтови- Hi280
More info
Систем со рафтови на повеќе нивоа –Hi280
Систем со рафтови на повеќе нивоа –Hi280
More info
Hi280 Систем со рафтови – Тесен премин
Hi280 Систем со рафтови – Тесен премин
More info
Рафтови со голем опсег
Рафтови со голем опсег
More info