Skip to main content

Hi280 Систем со полици

Дизајнот на нашиот Hi280 систем со полици има паметен начин на градба. Неговиот дизајн е базиран на минимум компоненти; базата на системот е исправена а рафтовите се направени од висока класа претходно поцинкован челик.

Разновидната понуда е бескрајна. Hi280 може да се изгради како традиционален систем со рафтови или како висока инсталација со спратови помеѓу секое ниво.

Погоден за самостојно и рачно избирање и складирање во складиштата и за целосно автоматизирани централни продавници, Hi280 системот со рафтови е најфлексибилниот и разновиден систем кој што лесно се ракува.

Hi280 системот со рафтови е произведен од претходно поцинкован челик со целосно автоматизирана линија на производство во производ со висок и постојан квалитет. Дизајнот се базира на принципот на колку што е можно поминимален број на компоненти. Недостатокот од потребата за зајакнување на крстот резултираше со дизајн кој што овозможува максимален простор за складирање во длабочина.

Системот со рафтови Hi280 е конструиран од претходно галванизиран челик и дизајниран со само минимален број компоненти.

Димензии

Длабочина: 300, 400, 450, 500, 600, 800mm

Должина: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500mm

Висина: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600mm (а кај поголем дел и до 15000mm)

Товарење

Капацитет на товар: 75kg до 400kg на рамномерно распределен рафт

Завршеток

Рамките на компонентите и рафтовите се произведени како стандардни со претходно галванизиран челик.