Skip to main content

Решенија за складирање на палети

Создадете функционално и логично магацинско складирање со вистинскиот систем за складирање на палети. Складирањето на палети можат да се прилагодат во разновидни начини и системи, во зависност од потребите на клиентот и палетното оптоварување.

Ако се разботи за смрзната храна во ладно складирање, со употребување на сталажи во кои може да помине возило или мобилни сталажи (MOVO), или големи стоки, како производи со „рок на употреба” кои се складирани на FIFO (прв-внатре-прв-надвор) систем со палетен тек, сите стоки складирани на палетите ќе бидат идеално складирани со еден од овие методи бидејќи ова обезбедува оптимална економичност во складирањето. 

P90 Стандарден широк премин
Складирање на палети во тесни коридори
Мобилни палетни сталажи
Систем за пренос на палети (Shuttle систем)
Складирање на палети во подвижни плакари- Deepstor
Складирање на палети – Циркуларни палети
Складирање на палети на повеќе нивоа
Push Back колички
Складирање на палети - Push Back
Единица за повлекување
Картонски тек