Skip to main content

Решенија за складирање на палети

Создадете функционално и логично магацинско складирање со вистинскиот систем за складирање на палети. Складирањето на палети можат да се прилагодат во разновидни начини и системи, во зависност од потребите на клиентот и палетното оптоварување.

Ако се разботи за смрзната храна во ладно складирање, со употребување на сталажи во кои може да помине возило или мобилни сталажи (MOVO), или големи стоки, како производи со „рок на употреба” кои се складирани на FIFO (прв-внатре-прв-надвор) систем со палетен тек, сите стоки складирани на палетите ќе бидат идеално складирани со еден од овие методи бидејќи ова обезбедува оптимална економичност во складирањето. 

P90 Стандарден широк премин
P90 Стандарден широк премин
More info
Складирање на палети во тесни коридори
Складирање на палети во тесни коридори
More info
Мобилни палетни сталажи
Мобилни палетни сталажи
More info
Систем за пренос на палети (Shuttle систем)
Систем за пренос на палети (Shuttle систем)
More info
Складирање на палети во подвижни плакари- Deepstor
Складирање на палети во подвижни плакари- Deepstor
More info
Складирање на палети – Циркуларни палети
Складирање на палети – Циркуларни палети
More info
Складирање на палети на повеќе нивоа
Складирање на палети на повеќе нивоа
More info
Push Back колички
Push Back колички
More info
Складирање на палети - Push Back
Складирање на палети - Push Back
More info
Единица за повлекување
Единица за повлекување
More info
Картонски тек
Картонски тек
More info