Skip to main content

P90 Стандарден широк премин

Се уште најупотребуваната форма на складирање со палети: Стандардниот распоред на палети на полици нуди неограничен пристап до сите палети. Палетите складирани на полици во широки коридори не подлежат на никакви ограничувања во распоредот и се лесно пристапни во секое време.

Дури и во најсовремените дизајни на магацини и складишта, системот со стандардни полици со палети е се уште најупотребуваната форма на складирање палети.

Индустриските компании и фирмите за логистика ја ценат разновидноста на нашиот систем на складирање на палети, коишто можат да се состават како единечни или дупли полици. Достапни се во висина до 30 метри, со различна длабочина и ширина.

Dexion P90 полиците совршено ќе се вклопат во расположливиот простор и се погодни за сите видови на палети – Euro, Chep, за еднократна или повеќекратна употреба, кутии со решетки и канти за отпадоци.

Палетите складирани во полици со широки коридори не подлежат на никакви ограничувања во дизајнот и се лесно достапни во секое време.

Придобивки

  • Совршено прилагодливи
  • Прилагодување на висина до 50mm
  • Висина до 30 m
  • Променлива длабочина и ширина
  • Погодно за сите видови на материјали за складирање
  • Според  дизајн стандардите EN, FEM, SEMA, DIN, INSTA

Стандардни димензии:

Длабочина: 800, 1000, 1100, 1200 mm
Должина: од 1500 mm до 5000 mm
Висина: од 1500 mm до 30000 mm

Товар:

Товар по ниво: до 5000 kg
Товар по греда: до 30000 kg

Завршетоци:

Вертикали: пред-поцинкувани
Греди: пред- поцинкувани или фарбани
Додатоци: пред- поцинкувани или фарбани