Skip to main content

Систем за пренос на палети (Shuttle систем)

Dexion системот за пренос палети е полуавтоматско решение за складирање и обработка на стоки во канали, слични на drive-in поставките. Системот на Shuttle палетија елиминира потребата вилушкарите да влегуваат во коридорите, а со тоа нуди ефективно и брзо решение заскладирање.

Целото ракување со стоката во каналите се врши со помош на системот на Shuttle палети кој далечински се контролира од страна на корисникот. Ракувањето со палетите надвор од решетката се спроведува со користење на стандардни вилушкари. Со ова, се отстранува потребата вилушкарите да влегуваат во каналите за складирање.

Палетите се ставаат на шатл (количка – палета на батериски погон) кој ги пренесува палетите до полиците.

Системот на пренос на палети може да работи или како FIFO или како LIFO, па тоа е многу ефикасна алтернатива за Live складирање и Drive-In складирање во ситуации како што се:

 • Складирање во ладилници
 • Производство на храна
 • Преработка на месо
 • Производство и дистрибуција на пијалоци
 • Сите Drive-In / Drive-Through корисници на палети со полици

 

Постојат многу предности на  Shuttle системот: 

 • Зголемување на капацитетот на магацинот
 • Оптимизација на фазите на складирање, утовар и растовар
 • Голема работна брзина
 • Добра сигурност (минимум одржување за Autosat® шатлот и речиси никакво за полиците)
 • Намалување на бројот на оператори
 • Намалување на бројот на потребни вилушкари 
 • Нема потреба од специјализирани вилушкари
 • Намалување на оперативните трошоци

 МОДЕЛИ НА SHUTTLE СИСТЕМИ ЗА ПАЛЕТИ:

Модели Макс. Товар(kg) Длабочина на палетата(mm) Ширина на палетата (mm)
SAT.0812.ST.LTH 1500 800 1200
SAT.1210.ST.LTH 1500 1200 1000
SAT.1012.ST.LTH 1500 1000 1200
SAT.1111.ST.LTH 1500 1100 1100
SAT.1112.ST.LTH 1500 1100 1200
SAT.1165.ST.LTH 1500 1165 1165
SAT.1212.ST.LTH 1500 1200 1200

 

AUTOSAT ПЕРФОРМАНСИ:

Брзина со товар (m/min) 30-33
Брзина празен (m/min) 63-66
Времетраење на делување (h) 10-12-16

 

БАТЕРИЈА:

Тип Lithium – Ion MNC
Волтажа (V) 24
Капацитет (Ah) 53
Тежина (kg) ~13
Моќност на станицата за напојување (Vac/Hz) EU 240/50
Време на напојување 80% (h) 3
Време на напојување 100% (h) 5.5
Издржливост на батерија (ако се користи правилно) Мин. 900 циклуси на напојување
Број на вклучени батерии 1

 

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ:

Тип RF
Екран O-Led
Заштита IP65
Моќ Lithium Battery
Батерија којашто се полни 500 mAh – 4.8 V
Mакс. трошење за време на праќање (mA) 55
Mакс. трошење за време на примање  (mA) 50
Се исклучува при неупотреба (мин.) 3
Издржливост на батерија (на 20°C) континуирана употреба (h) континуирано 10 h
исклучена 1300 h