Skip to main content

Складирање на палети - Push Back

Push Back складирање на палети е особено погодно за масивни стоки кои можат да се складираат на палети според принципот последен внатре- прв надвор (LIFO).

Специјални канали со транспортери на тркала или ролери наведнати под агол од околу 4 степени се интегрирани во една под-рамка од P90 системот на полици. Овој систем понекогаш е познат како динамичен систем на палети со полици.

Една по друга, до десет палети може да се туркаат во овие канали и откако една палета е подигната од површината, останатите се тркалаат нанапред автоматски со контролирана брзина. До индивидуалните палети поставени поназад на полиците не може да се пристапи директно.

Speedlock P90 Push Back системот за складирање исто така може да се користи и за да обезбеди дополнителен простор за складирање во спротивно неупотребливи области како што се вкрстените патеки или непристапните делови околу доковите. Кога целосно ќе се искористи, може да се постигне многу висок процент на зафатеност во споредба со drive-in редење или блок редење.

Достапни во длабочина до 10 палети и погодни за височини до 12м, големи предности на Push Back подвижните системи за складирање се:

  • Операциите се сведени на минимум
  • Капацитетот на складирање се зголемува до 75% (во споредба со конвенционалните системи на палети со полици)
  • Брз и лесен пристап до сите канали
  • Максимално искористување на простор
  • Погоден за масовно складирање и ладилници
  • Палетите секогаш се наредени во предниот дел на полиците
  • Достапни по принципот последни внатре - први надвор (LIFO)

Стандардни димензии:

  • Длабочина на каналот: До 10 палети
  • Висина на каналот: до 12.000 mm