Skip to main content

Единица за повлекување

Единиците за повлекување на палетиовозможуваат тиеда се движат напред- назад, слично на фиоки, дури и со нивна целосна оптовареност до 1000 кг.

Во проширената позиција, работникот може полесно да пристапи до целата палета. Единицата за повлекување го ослободува прекумерното дозволено растојание потребно над палетите, со што го прави Вашиот простор за складирање поефикасен.

 • Зголемување на капацитетот за складирање
 • Креирање простор
 • Лесен пристап
 • Зголемена стапка на селектирање
 • Добра работна средина

Единицата за повлекување ќе заштеди и време и простор, а истовремено обезбедува добра работна средина и ергономска селекција.

Со инсталирањето на единиците за повлекување во Вашата палета, бројот на  палети и локации за селектирање може да се зголеми, заземајќи го истиот простор како и порано. Пократките оперативни растојанија овозможуваат побрзо и поефикасно селектирање, а во исто време заштедуваат драгоцен простор. 

1. Модел: RPU-U 1000 E 62

 • Тип на палета: Euro
 • Товарна површина на палетата: 800 mm
 • Макс. тежина на палетата: 1000 kg
 • Капацитет на извлекување: 62% / 769 mm
 • Висина на единицата: 89 mm
 • Димензии: 884 x 1272 mm
 • Искористување: Греда или под

 

2. Модел: RPU-U 1000 V 62

 • Тип на палета: Volvo "L" тип/ Euro
 • Товарна површина на палетата: 820 / 800 mm
 • Макс. тежина на палетата 1000 kg
 • Капацитет на извлекување: 62% / 769 mm
 • Висина на единицата: 89 mm
 • Димензии: 898 x 1272 mm
 • Искористување: Греда или под

 

3. Модел: RPU-U 650 E 70

 • Тип на палета: Euro
 • Товарна површина на палетата: 800 mm
 • Макс. тежина на палетата: 650 kg
 • Капацитет на извлекување: 70% / 868 mm
 • Висина на единицата: 89 mm
 • Димензии: 884 x 1272 mm
 • Искористување: Греда или под

 

4. Модел: RPU-U 650 V 70

 • Тип на палета: Volvo "L" тип / Euro
 • Товарна површина на палетата: 820 / 800 mm
 • Макс. тежина на палетата: 650 kg
 • Капацитет на извлекување: 70% / 868 mm
 • Висина на единицата: 89 mm
 • Димензии: 898 x 1272 mm
 • Искористување: Греда или под

 

5. Модел: RPU-U 650 E 100

 • Тип на палета: Euro
 • Товарна површина на палетата: 800 mm
 • Макс. тежина на палетата: 650 kg
 • Капацитет на извлекување: 100% / 1240 mm
 • Висина на единицата: 173 mm
 • Димензии: 884 x 1272 mm
 • Искористување: Греда или под

 

6. Модел: RPU-U 1000 ES 93

 • Тип на палета: Euro
 • Товарна површина на палетата: 1200 mm
 • Макс. тежина на палетата: 1000 kg
 • Капацитет на извлекување: 93% / 785 mm
 • Висина на единицата: 170 mm
 • Димензии: 1282 x 874 mm
 • Искористување: Греда или под

 

7. Модел: RPU-U 1000 ES 93

 • Тип на палета: Euro
 • Товарна површина на палетата: 1200 mm
 • Макс. тежина на палетата: 1000 kg
 • Капацитет на извлекување: 93% / 790 mm
 • Висина на единицата: 100 mm
 • Димензии: 1284 x 878 mm
 • Искористување: Под

 

8. Модел: RPU-U 1000 C 55

 • Тип на палета: Chep
 • Товарна површина на палетата: 1200 mm
 • Макс. тежина на палетата: 1000 kg
 • Капацитет на извлекување: 55% / 575 mm
 • Висина на единицата: 91 mm
 • Димензии: 1285 x 1069 mm
 • Искористување: Греда или под

 

9. Модел: RPU-U 1000 CS 62

 • Тип на палета: Chep
 • Товарна површина на палетата: 1000 mm
 • Макс. тежина на палетата: 1000 kg
 • Капацитет на извлекување: 62% / 769 mm
 • Висина на единицата: 91 mm
 • Димензии: 1085 x 1269 mm
 • Искористување: Греда или под

Други модели и бои (стандардна боја: сина, RAL 5010) се достапни на барање.

Pull-Out Units for Lean Manufacturing