Skip to main content

Рафтови со голем опсег

Рафтовите со голем опсег Dexion се брзи и едноставни за монтажа и имаат модуларен дизајн кој овозможува максимален капацитет за складирање, без разлика кој простор е достапен.

Системот со рафтови со голем опсег овозможува лесно прилагодување на висината и конфигурацијата на складираните артикли како што се менуваат и побарувањата.

Системот со голем опсег содржи широк спектар рамки и греди кои што му овозможуваат полесно подесување на инсталацијата во согласност со точните потреби. Платформите со среден и долг опсег можат да се комбинираат во истата решетка со ефикасно складирање на широк спектар од најразлични предмети. Откако гредите ќе бидат приковани со посебен систем за заклучување, тие остануваат во позиција која што ја подобрува безбедноста на оперативците кои имаат пристап во инсталацијата.

Системот со рафтови со голем опсег Dexion бил дизајниран и тестиран во согласност со препораките на Европската Федерација за ракување со материјал (FEM), Кодот за дизајнираниот систем со рафтови 10.2.06 и може да издржи товари и до 4500kg а товарот на рафтот може да варира од 400kg до 900kg по ниво.

Рамките со голем опсег Dexion се достапни во висина од 2m до5m и во длабочина од: 450mm, 600mm, 750mm, 900 mm и 1200mm.

Има два вида достапни дигалки:

  • 60 mm длабока стандардна дигалка, со должини 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm и 2400mm
  • 80mm длабока тешка дигалка, со должини од 2400mm, 2700mm и 3000mm

Таблите со челични рафтови се достапни за високиот спектар широки рамки и длабоки дупчалки.