Skip to main content

Систем со рафтови на повеќе нивоа –Hi280

Системот со рафтови на повеќе нивоа Hi280м со вметнат меѓукат, е конструкција со рафтови градени на две или повеќе нивоа. Дното на рафтот е потпора на меѓукатот. Столбовите се тешки и димензионирани да носат товар од горниот кат. Градењето на рафтови со инсталации  на повеќе нивоа често се користи во поголемите магацини за  резервни делови или складирањето  на многу артикли кои што имаат помала побарувачка.

Базата на инсталацијата со повеќе нивоа и самата е од системот со рафтови Hi280, составена од ЕК столбови направени со 1,2mm претходно галванизиран челик. Столбовите можат да бидат или во целосна должина, каде што ќе ги поддржуваат двата нивоа рафтови и пристап до премин, или ќе поддржуваат пристап само до ниските рафтови и меѓу катовите горе каде што слободно стојат рафтови.

ПОДОБРЕНО СКЛАДИРАЊЕ

Системот со рафтови на повеќе нивоа HI280 нуди подобар капацитет на складирање од стандардните рафтови на приземје со структуриран меѓукат погоре и повеќе рафтови на врвот, поради тоа што нема потреба од столбови за поддршка на 2-то ниво рафтови (тоа е поддржано од статичните единици рафтови HI280). Поради релативно тенкиот челик на мрежниот кат можна е конструкција на втор кат, меѓутоа малку подебел слој на конструкцијата на меѓукатот може да го спречи тоа. Потенок кат овозможува изградба на  додатно ниво за складирање.

ЕФИКАСНОСТ И ЦЕНА

Постои значително заштедување на трошоците за конструкција за конструирање на HI280 на повеќе нивоа во споредба со стандардниот систем со рафтови на два ката со меѓукат, бидејќи нема потреба да биде купуван додатен кат и катот и рафтот се изградени за да заштедат и работна сила и време. Заедно со дополнителниот простор за складирање, инсталациите со рафтови на повеќе нивоа HI280 можат често да бидат најекономичниот избор.

Димензии:

Висина: до 15000mm. Обичната инсталација е составена од два до три ката со приземје. Како и да е, инсталација од четири ката била правена за некои клиенти.

Големина

Магацинот често преставува фактор на ограничување

Капацитет за товарење

Капацитетот за товарење на горните рафтови е ист како и оној на долните рафтови кој што е еднаков на 75kg до 400kg.

Како и да е, структурите со повеќе нивоа треба индивидуално да бидат пресметани и проверени.