Skip to main content

Dexion – вашиот партнер за оптимизирани решенија за складирање

Contact Нашата почетна точка се потребите на нашиот клиент. Преку темелно разбирање развиваме решенија ориентирани кон клиентите за да ги задоволиме потребите на клиентите, какви и да се тие.

Покрај нашите стандардни системи, ние исто така можеме да обезбедиме и целосно приспособени инсталации. Испорачуваме повеќе од производ, и можеме да обезбедиме целосен пакет на услуги вклучувајќи консултантство, складирање и планирање на простор, и поддршка со одржување.

Нашиот партнерски пристап се заснова на взаемна доверба; решенијата со висок квалитет ги развиваме во консултација со нашите клиенти за да оствариме уникатен придонес за подобрување на нивниот бизнис со обезбедување на оптимизирано решение за складирање.

 
 
 
 
 
 
First Name*
 
 
Last Name*
 
 
Phone Number*
 
 
City*
 
 
Postcode
 
 
E-mail Address*
 
 
Company Name*
 
 
Industry
 
 
 
Choose a subject
 
 
How did you hear about us?
 
 
 
Enquiry*
 
 
By filling in this form, I agree to Privacy Policy, Cookie Policy and Data Subject Rights Policy. Your details are safe with us. We do not sell, let or allow third parties to contact you directly. 
 
 
 
I would like to sign up for the newsletter