Skip to main content

Конзола за носење на лесен товар

Конзолата за носење лесен товар е посебно дизајнирана за полесна трговска стока, и која што е голема. Дрва, цевки, лајсни или други долги добра кои можат безбедно да се складираат и со лесен пристап.

Конзолата за лесен товар е понудена како рафт со една платформа или пак со двојни платформи поставени централно и овозможуваат пристап и од предната и од задната страна.

Не постојат никакви ограничувања на должина на складираните производи

Обезбедува организирано и безбедно складирање на долги добра

Внатрешни и надворешни инсталации

Должината на рачката и дистанцата помеѓу потпорите може да се прилагоди во зависност од тежината на товарот

Целосно модуларно, со додавање на дополнителни делови по потреба

Управување со квалитетот е во согласност со ЕN ISO (Стандарди на Европска Унија)

9001:2000 воведен и утврден со TUV RHEINLAND

Типични примени:

  • За лични потреби
  • Производство
  • Водовод и цевки
  • Работилници

Направен од челик обложен со цврст прав, системот може да се достави или во стандардната сина боја, или пак во други бои по потреба или може да биде надворешните инсталации можат да бидат натопени со топол цинк.

  • Тежина на системот: 2000mm и 2500mm
  • Должина на рачките: 500mm и 700mm
  • Максимален товар/ рачка: 200kg
  • Максимален товар/ столб: 1000kg на секоја страна
  • Потпора: 500mm, 750mm и 1000mm
  • Максимално 5 нивоа со рачки на една страна.

Товарите се пресметани во согласност со релевантниот стандард на Европската федерација за ракување со материјал 10.2.09. Доколку сметате дека ќе имате товар со поголема тежина на платформите, Ве молиме да ја користите нашата конзола за тежок товар.