Skip to main content

Полици за палети во сеизмички зони

Полиците за палети монтирани во области во кои е познато дека постои ризик од сеизмичка активност треба да бидат дизајнирани, изградени и конструирани на посебен начин за да бидат отпорни на сеизмички сили.

seizmičkoj zoniРегионите во Европа кои најмногу се изложени на ризик се прикажани на мапата.

Секоја инсталација треба да биде способна да издржи сеизмичка активност без да се сруши и да повреди луѓе или да оштети инвентар.

Ефективниот сеизмички дизајн е комплексен, поради што Dexion има високо квалификувани инженери, кои употребуваат врвна технологија за пресметка на носечките и статичните параметри на системот за полици и пресметковна анализа изведена во согласност со нормативите за димензионирање на сеизмичкото забрзување.

Dexion има изведено многу такви инсталации за клиенти низ Европа и пошироко. Како активни членови на Европската Федерација за Полици (European Racking Federation), технички работни групи за развивање на полици, Dexion нуди решенија кои се ефективни и компатибилни со прописите.

На фотографиите се прикажани примери од неколку компоненти и делови инсталирани за клиенти во различни индустрии.

Извор на фотографија: www.share-eu.org

Súvisiace správy
Najnovšie správy
  • 1540
    20.2.2019 00:00:00

    Полици за палети во сеизмички зони

    Полиците за палети монтирани во области во кои е познато дека постои ризик од сеизмичка активност треба да бидат дизајнирани, изградени и конструирани на посебен начин за да бидат отпорни на сеизмички сили.